PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 11-13 septembrie 2017, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Procesul de planificare strategică”.

Acest curs este destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie responsabil de planificarea strategică din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale. Durata cursului este de 24 de ore academice. Cursul va fi realizat de către formatorii Academiei de Administrare Publică, precum și de specialiști externi de talie națională.

Scopul principal al instruirii constă în sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs necesare în procesul de planificare strategică în administraţia publică.

Cu ajutorul unor astfel de metode de instruire ca prezentările, discuţiile, exerciţiile în grup, brainstorming-ul, schimbul de experienţă, participanţii îşi vor putea dezvolta abilităţile de planificare strategică şi planificare bugetară, utilizare a instrumentelor de planificare strategică, formulare a acţiunilor, termenelor, responsabilităţilor şi stabilirea indicatorilor de performanţă ai unei strategii, monitorizare, evaluare şi raportare a rezultatelor. Funcționarii își vor aprofunda și actualiza cunoştinţele în domeniul planificării strategice.

De asemenea, participanţii vor avea posibilitatea de a-și modela atitudinile de responsabilizare în elaborarea programelor de dezvoltare strategică şi aplicare în practică a noilor cunoştinţe în domeniul planificării strategice.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.