PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SERVICIUL PUBLIC ȘI SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, organizează pe data de 13 iunie cursul de dezvoltare profesională cu tematica ,,Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice”, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție responsabili de domeniul respectiv din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Cursul dat urmăreşte scopul de dezvoltare a competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici responsabili de protecția datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii funcţiei publice.

Instruirea în cauză are ca obiective prioritare:
a. actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs privind concepţiile generale și cadrul normativ ce reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal în serviciul public;
b. dezvoltarea la participanţi a abilităţilor de asigurare a protecției datelor cu caracter personal. 

Instruirea va fi realizată prin utilizarea metodelor participative de instruire a adulţilor: prezentări, discuţii în grupuri, simulări, studii de caz etc.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.