Seminar metodologic privind experiența internațională în domeniul administrației publice / Methodological Seminar on International Experience in Public Administration

Pe 19 aprilie, curent, la Academia de Administrare Publică și-a ținut lucrările seminarul metodologic „Experiența internațională de realizare a politicilor în domeniul administrației publice” cu participarea cadrelor didactice, scopul fiind prezentarea rezultatelor deplasărilor de studiu în străinătate din ultimul timp ale unor colegi și diseminarea experienței înaintate în domeniul administrației publice.

În deschiderea seminarului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat: „Eu am insistat foarte mult pe necesitatea convocării acestei întruniri datorită faptului că în ultimul timp mulți colegi au mers în străinătate de unde au adus anumite practici, experiențe înaintate, expertize în domeniul administrației publice și ar fi păcat, ca ele să nu fie cunoscute de toți colegii de la Academie. Totodată, eu cred că asemenea întâlniri îi vor determina și pe ceilalți să se implice activ, să participe în diverse proiecte și să meargă în străinătate, să înțeleagă că astăzi fiecare dintre noi trebuie să fie implicat în anumite proiecte de colaborare cu partenerii de peste hotare”.

La lucrările seminarului au participat, de asemenea, prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, și prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar.

Conform planului seminarului au fost prevăzute mai multe prezentări ale deplasărilor de serviciu ale cadrelor didactice de la Academie.

Dna Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice, a prezentat ample informații privind activitățile din cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (2015 – 2018), implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior” (2015 – 2018), care a inclus deplasări în Irlanda, România și Germania. 

Dna Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră economie și management public, a vorbit despre participarea sa la seminarul privind reforma administrativ-teritorială prin descentralizare, care a avut loc în Belarus.

Prim-prorectorul Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a prezentat o informație despre deplasarea în Erevan, unde a luat cunoștință de activitatea Centrului Serviciului Public, care este responsabil de pregătirea și instruirea funcționarilor publici.

Dna Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului Dezvoltare Profesională, s-a referit la două deplasări de studiu pe care le-a întreprins în Lituania, în aprilie 2016, și recent, în Letonia. În cadrul acestor deplasări a studiat procesul și mecanismele de dezvoltare a personalului din serviciul public, identificarea rețelei de dezvoltare profesională, activitatea Școlii Letone de Administrare Publică, notând mai multe propuneri cu impact asupra perfecționării procesului de dezvoltare profesională de la Academie.

În perioada 6 – 10 martie curent, dna Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, a participat la Școala de iarnă de la Insbruc, Austria, organizată de Consiliul Europei, care a menționat că programul de instruire a avut drept scop formarea de formatori în domeniile planificării strategice municipale, managementului performanței și managementului resurselor umane Summit-ul Învățământului Superior din Eurasia Eurie 2017 Conectarea Continentelor al Învățământul Global de la Istanbul, Turcia, a constitui subiectul prezentat de dl Orest TĂRÂȚĂ, șef Direcție relații internaționale, doctor, conferențiar universitar, care a accentuat că Summit-ul s-a focusat asupra eficientizării cooperării și diversificării între instituțiile de învățământ din acest spațiu.

Despre o noutate în sistemul de învățământ, precum ar fi dronele, a adus la cunoștința celor prezenți dna Silvia DULSCHI, șef Direcție știință și doctorat, doctor, conferențiar universitar, participantă la o conferință cu această temă, care a avut loc în perioada 13 -16 februarie curent la Erevan, Armenia, la acest for fiind reprezentate 17 universități din 8 țări. Se preconizează ca în anul viitor la Academie să fie organizate cursuri de instruire pentru utilizarea dronelor.

Rapoartele prezentate au fost completate cu răspunsuri la mai multe întrebări adresate de cei prezenți.

Î

http://eDrone Partner Presentare seminar metodic 19.04.2017

În încheiere, prim-prorectorul Academiei, Andrei Groza, a îndemnat participanții la seminar să se implice mai activ în elaborarea și promovarea proiectelor, colaborarea cu partenerii de peste hotare cu impact asupra perfecționării în continuare a procesului de studii, o condiție fiind studierea aprofundată a limbii engleze. 

Prezentarea aici

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.