Senatul Academiei a aprobat temele tezelor de doctorat și rapoartele privind activitatea științifică

Senatul Academiei de Administrare Publică a aprobat în ședința de astăzi, 26 decembrie 2018, temele tezelor de doctorat ale doctoranzilor admiși în instituție în anul curent de studii și conducătorii științifici ai acestora.

Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Școlii doctorale în științe administrative, a informat că în anul acesta la Academie au fost admiși la studii 9 doctoranzi, 7 dintre care sunt finanțați de la buget, iar 2 – prin contract. Temele tezelor de doctorat sunt racordate la necesitățile administrației publice din republică în contextul reformelor.

Membrii Senatului au aprobat rapoartele despre rezultatele implementării a două proiecte instituționale - ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană” și ,,Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE”, realizate în perioada 2015 – 2018.

Directorul primului proiect, Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șefa Catedrei economie și management public, a relatat că pe parcursul perioadei de realizare a proiectului, a fost organizată o serie de ateliere și mese rotunde, alte activități științifice, elaborate mai multe rapoarte cu concluzii și recomandări, care au fost prezentate autorităților publice centrale. Cercetătorii au evoluat cu mai multe comunicări științifice în cadrul unor conferințe naționale și internaționale, inclusiv în România și Ucraina, au publicat 26 de articole în reviste științifice și alte ediții periodice. Cercetările științifice efectuate au fost totalizate în cadrul unei mese rotunde din 21 decembrie curent, unde a fost prezentată și monografia ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”, care încununează rezultatele acestei munci pe parcursul desfășurării proiectului.

Potrivit directorului celui de-al doilea proiect, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar la Catedra științe administrative, cercetările au fost efectuate în 28 de autorități publice locale din Republica Moldova. În perioada de implementare cercetătorii proiectului au organizat 19 activități științifice și au publicat 20 de articole în revista ,,Administrarea Publică”, o serie de monografii și lucrări științifice. Proiectul a finalizat cu conferința științifico-practică internațională ,,Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova” din 23 noiembrie curent, iar raportul final a fost deja prezentat Cancelariei de Stat.

Președintele Senatului, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, rector al Academiei de Administrare Publică, a apreciat munca productivă depusă de membrii echipelor de cercetare din cadrul proiectelor respective și a estimat că lucrările științifice elaborate vor rămâne mulți ani înainte materiale de referință pentru studenții-masteranzi ai instituției, dar și pentru autoritățile publice.

Senatul a examinat, de asemenea, chestiunea privind valorificarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului internațional ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS 561633). Conferința internațională de totalizare a avut loc, în premieră, la Academia de Administrare Publică la 3-5 octombrie 2018. La reuniune au participat peste 50 de reprezentanți ai statelor partenere la proiect. Managerul de proiect, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii științifice a Academiei, a adus la cunoștința celor prezenți activitățile ce urmează a fi desfășurate în perioada de sustenabilitate a proiectului.


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.