Vizita delegației de la Universitatea de Științe Aplicate din Kehl, Germania, la Academia de Administrare Publică

Pe 14 iunie, curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare o delegație a Universității de Științe Aplicate (Hochschule) din Kehl, Germania, condusă de profesorul Gert FIEGUTH, doctor, decan al Programului de master management public european. Domnia sa, însoțit de Philipp BAUER, manager de programe de master, a avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, la care au participat prim-prorectorul Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentului studii superioare de master, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, și Orest TĂRÎȚĂ, doctor conferențiar universitar, șef Direcție relații internaționale. Scopul vizitei l-a constituit discuțiile și consultările privind încheierea unui acord de colaborare dintre cele două instituții de învățământ superior ce pregătesc cadre pentru administrația publică.

Dl Oleg Balan a menționat în cuvântul său de salut, că cooperarea internațională este o direcție prioritară în activitatea Academiei, un factor major în procesul de perfecționare a procesului de studii de masterat și doctorat la standarde europene și internaționale. Astfel, în perioada de la prima vizită, de acum un an, a reprezentanților Universității din Kehl, Academia și-a aprofundat relațiile internaționale cu instituțiile de profil de peste hotare. Profesorii de la Academie au efectuat vizite de studiu în Armenia, Letonia, Austria, Belarus, alte țări, iar masteranzii susțin studii de practică la instituțiile din domeniul administrației publice din România, fiind obținută, de asemenea, o bursă de master la o universitate din Turcia. Rectorul a mai subliniat, în acest context, interesul de a lărgi cooperarea internațională cu parteneri din Polonia, Cehia, Ungaria, alte țări ale Uniunii Europene, cu o practică avansată în domeniul administrației publice, accentuând relațiile deosebite cu partenerii din Germania, inclusiv cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, (GIZ) și, în acest sens, fiind binevenite relațiile ce urmează a fi stabilite cu Universitatea de Științe Aplicate din Kehl. 

 

Gert Fieguth a menționat, la rândul său, că instituția pe care o reprezintă, a monitorizat timp de 20 de ani evoluția sistemului de administrare publică din mai multe țări, concluzia fiind că pentru o modernizare reală a instituțiilor este necesară aprofundarea cooperării internaționale durabile. „Pentru noi, a subliniat oaspetele german, Republica Moldova reprezintă un interes deosebit, ea fiind o țară din parteneriatul estic, i conform poziției sale geopolitice, și ne dorm să stabilim relații de colaborare, să realizăm în comun proiecte, să facem schimb de profesori și masteranzi, să procedăm la vizite de studiu”. În carul întrevederii a fost abordată și problema calității studiilor, ca un element esențial în pregătirea cadrelor înalt calificate pentru serviciul public, asupra căreia s-au pronunțat, de asemenea, Andrei Groza și Aurelia Țepordei.

Părțile au convenit să întrețină relații de comunicare pentru consultări în vederea elaborării și încheierii unui Acord de colaborare dintre Academia de Administrare Publică și Universitatea de Științe Aplicate din Kehl.  

Dl Oleg Balan i-a înmânat dlui Gert Fieguth, ca amintire despre această vizită, placheta Academiei de Administrare Publică.

Partea a doua a vizitei a constituit-o programul studenților, din delegația germană făcând parte 20 de masteranzi și studenți de licență de la Hochschule Kehl, la care au participat și masteranzi de la Academie. 

Dl Aurel Sîmboteanu a vorbit despre evoluția Academiei și procesul de studii, tradițiile sale, subliniind importanța evenimentului ca o oportunitate pentru studenți și masteranzi de a se cunoaște, de a face schimb de opinii, discuții și a prelua reciproc cele mai bune practici în vederea studierii și aplicării cunoștințelor acumulate în domeniul administrări publice.

Dl Gert Fieguth, a prezentat, la rândul său, Universitatea de Științe Aplicate din Kehl.

În continuare, au făcut prezentări studenții de la Hochschul Kehl, Stefan Heilmann („Participarea publicului în administrarea publică”) și Martin Rastetter („Administrarea publică în Europa în sec. XXI”), precum și doctoranda Academiei, Elena Studeneanschi („Participarea femeilor la luarea deciziilor în administrarea publică”), și masteranda Academiei Anastasia Deli („Contribuția Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în procesul de eficientizare a activității administrației publice în Republica Moldova”), după care au urmat întrebări și răspunsuri, discuții constructive pe diverse teme și aspecte ale administrării publice. Discuțiile au fost moderate de Thomas Schmitz, profesor, doctor în drept, expert GIZ, metodist în Departamentul dezvoltare profesională, și Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar.

În finalul vizitei, oaspeții din Germania au luat cunoștință de activitatea Departamentului dezvoltare profesională și a Bibliotecii Științifice a Academiei.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.