Noutăţi

ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER – ACTIVITATE MAJORĂ A STUDENȚILOR-MASTERANZI

Pe 19 octombrie curent, Senatul Academiei de Administrare Publică s-a întrunit într-o ședință ordinară, care a fost inaugurată și monitorizată de dl Oleg BALAN, președinte al Senatului, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar.

Una dintre chestiunile de bază de pe ordinea de zi a Senatului a constituit-o examinarea temelor tezelor de master (anul III, învățământ cu frecvență redusă) și confirmarea conducătorilor științifici. Dl Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, care a prezentat informația în această chestiune, a ținut să atragă atenția nu numai asupra formulării clare și univoce a temelor care urmează a fi investigate, dar și, principalul, asupra aspectului lor științific și aplicativ.

Examen de admitere în cadrul Școlii doctorale în științe administrative

În perioada septembrie-octombrie 2017, în cadrul Școlii doctorale în științe administrative de la Academia de Administrare Publică, a fost organizat concursul de admitere la studii de doctorat.

Admiterea la doctorat a fost efectuată în limita numărului de locuri alocate de Ministerul Educaţiei (ordinul nr. 504 din 22 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între școlile doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018”), în rezultatul concursului de proiecte de granturi doctorale prezentate de conducătorii de doctorat.

Managementul documentelor

Una dintre caracteristicile distinctive ale modului de organizare a instituţiilor publice este aceea că se bazează pe documente scrise. Nu ne putem imagina nicio instituție publică, mică sau mare, fără ca aceasta să nu se implice în crearea, gestionarea anumitor documente. Managementul documentelor este un proces de bază al activităţii organizaţionale ce trebuie planificat din timp, în caz contrar apar neclarități și muncă suplimentară.

În acest context Academia de Administrare Publică, la solicitarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizează, în perioada 17-18 octombrie 2017, un curs de dezvoltare profesională ,,Managementul documentelor”. Acest curs este adresat personalului din cadrul ANOFM și oferă un cadru strategic de organizare și control al întregii activități de secretariat. Participanții vor avea posibilitatea să dezvolte abilități de prelucrare și procesare a informației, elaborare a notelor informative, vor învăța să se descurce mai rapid și mai eficient în volumul mare de informații și soluții privind managementul documentelor.

ELABORAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 16-20 octombrie 2017, primul curs de dezvoltare profesională din semestrul II cu tematica „Elaborarea şi evaluarea politicilor publice” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale cu un total de 40 de ore.

Cursul va fi predat de către formatorii Academiei de Administrare Publică, precum și de experţi în politici publice din cadrul programului „Politici publice și reforma administrației publice”.

Scopul principal al acestui curs constă în sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs, necesare elaborării şi evaluării politicilor publice în administraţia publică. Participanţii vor reuşi să-şi modeleze atitudinea privind procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică continuă, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică”, să organizeze cursuri de dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici debutanți.

În conformitate cu planul-grafic de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică, în semestrul II al anului 2017 sunt planificate 6 cursuri cu genericul ,,Integrarea profesională în funcţia publică”- patru cursuri pentru instruirea funcţionarilor publici debutanţi din autorităţile publice centrale şi două cursuri destinate funcţionarilor publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţie publice locale de nivelul întâi şi al doilea.

Primul curs s-a desfășurat din data de 11 septembrie până pe 15 septembrie 2017, iar al doilea curs se desfășoară începând de astăzi, 16 octombrie, până la 20 octombrie 2017, în cadrul căruia beneficiarii programului se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public; organizarea și funcționarea administrației publice; guvernarea electronică, își vor dezvolta abilitățile de procesare a informațiilor, petițiilor, de elaborare a notelor informative, a scrisorilor, rapoartelor, proiectelor de decizie. De asemenea, funcționarii debutanți își vor dezvolta abilitățile de comunicare și se vor antrena în soluționarea situațiilor conflictuale.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.