Noutăţi

Ședința Senatului Academiei

Pe 20 februarie 2018, a avut loc ședința ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele acestuia, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Pe ordinea de zi au fost incluse chestiunile privind totalurile activității Academiei pe parcursul anului 2017 și mersul pregătirilor, organizării și desfășurări activităților prilejuite de aniversarea a 25-a de la fondarea Academiei.

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare profesională „Managementul și elaborarea proiectelor”

A N U N Ţ

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare profesională „Managementul și elaborarea proiectelor” cu durata de 40 de ore academice.

Perioada de desfăşurare: 19-23 martie 2018.

Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare profesională „Management și leadership”

A N U N Ţ

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare profesională „Management și leadership” cu durata de 130 de ore academice.

Perioada de desfăşurare: 12 martie – 06 aprilie 2018.

Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Astăzi, 19 februarie 2018, a început cursul de instruire cu tematica „Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul se va desfășura până la data de 23 februarie 2018 și are o durată de 40 de ore academice.

Participanții – funcționari publici debutanți - se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizie, scrisorilor; soluționarea petițiilor; comunicarea eficientă, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul prevede ore care conțin atât informația teoretică și empirică necesară cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Obținerea acestor abilități va fi confirmată printr-un certificat de absolvire a cursului de dezvoltare profesională.

MANAGEMENTUL PROPRIETĂȚII PUBLICE

Legislația Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică, administrarea, deetatizarea și privatizarea acesteia asigură un cadru juridic care permite autorităților administrației publice gestionarea, inventarierea, evidența patrimoniul în interesul public național sau local. Cu toate acestea, autoritățile administrației publice se confruntă în continuare cu multiple dificultăți cu caracter financiar, instituțional, economico-juridic etc.

Ținând cont de actualitatea acestui subiect ce prezintă un interes sporit, Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018, derulează, în perioada 15-16 februarie 2018, cursul de dezvoltare profesională ”Managementul proprietății publice”. Cursul are ca scop sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților și este destinat personalului din cadrul autorităților administrației publice centrale, în special personalului implicat direct în activitățile de administrare a patrimoniului public, persoanelor responsabile pentru întocmirea registrelor patrimoniului public, înregistrarea bunurilor imobile de interes public.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.