Ziarul ,,Funcționarul Public” la numărul 500

Peste câteva zile, în ajunul Sărbătorilor de Paști, va apărea cel de-al 500-lea număr al ziarului ,,Funcționarul Public”.

Cronicar fidel al evenimentelor de la Academie, dar și al celor din autoritățile publice centrale și locale, ,,Funcționarul Public”, filă cu filă, timp de aproape 23 de ani, a scris o istorie veritabilă și inedită, a cucerit simpatia cititorilor săi.

Cu acest prilej, la Academia de Administrare Publică a avut loc astăzi, 11 aprilie, o masă rotundă, la care au participat cadre didactice, doctoranzi și studenți-masteranzi de la Academie, actuali și foști colaboratori ai Secției activitate editorială, corespondenți netitulari ai ziarului, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, colegi de la alte ziare și reviste, ai Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.

Moderatorul evenimentului, Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor, conferenţiar universitar, a menționat că ziarul ,,Funcționarul Public” este bine cunoscut în republică, mai ales în rândul angajaților din autoritățile publice. Publicația poate fi găsită în orice primărie din republică. Ziarul, în opinia sa, oglindește operativ și consecvent toate evenimentele din instituția noastră, promovând, astfel, imaginea Academiei de Administrare Publică ca una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova.

Ion URSU, vicepreședinte al raionului Strășeni, a evidențiat rolul esențial al AAP, inclusiv al ziarului ,,Funcționarul Public”, în pregătirea specialiștilor pentru autoritățile publice din republică și a salutat publicarea ediției în variantă electronică pe pagina WEB a Academiei.

Tudor PALLADI, jurnalist, scriitor și critic literar, corespondent netitular, a accentuat că ziarul este fața instituției noastre, dar și fața societății. În mod deosebit, vorbitorul a apreciat oglindirea în publicație a sărbătorilor creștine și ale celor naționale.

Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Tudor DELIU, lector universitar, care este unul dintre primii absolvenți ai Academiei și o perioadă de timp a contribuit în mod direct la apariția ziarului, a făcut un scurt istoric al ediției periodice. Sper și cred, că și pe viitor ,,Funcționarul Public” va rămâne un cronicar fidel al evenimentelor, va reflecta multiplele probleme și frământări cu care se confruntă administrația publică în contextul reformei administrativ-teritoriale, a spus deputatul.

Mihai MANEA, șeful Secției activitate editorială a Academiei, a remarcat faptul  că drumul parcurs de ziarul ,,Funcționarul Public” se identifică, într-o bună măsură, cu istoria modernă a Republicii Moldova, a Academiei de Administrare Publică, timp în care toți cei care au lucrat și mai lucrează la acest ziar au îndeplinit rolul stabilit încă de la fondarea sa - acela de a reflecta și de a informa cititorul exact, obiectiv și rapid.

Un suport reușit al ziarului pentru primării și consiliile din teritoriu sunt materialele ce țin de problemele administrației publice locale, a specificat Serafim ISAC, doctor, primar al comunei Ghidighici, municipiul Chișinău. În opinia sa, ziarul este o publicație profesionistă, bogată în genuri. Primarul Serafim Isac, care este și ziarist de profesie, a dorit echipei redacționale să abordeze mai insistent subiecte privind problemele concrete ale primăriilor, soarta absolvenților Academiei, experiența primăriilor din alte țări europene.

Subliniind importanța ziarului pentru societate, Tatiana KAIGORODOV, director general al S.C. ,,ELAN POLIGRAF”, tipografia la care de mai mulți ani în șir este tipărit ,,Funcționarului Public”, a apreciat operativitatea și punctualitatea echipei redacționale, competența și modul în care jurnaliștii își onorează misiunea.

În cadrul întâlnirii s-au mai pronunțat Claudia LACHI, consultant principal, Direcția reforma administrației publice, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Valentin GUȚANU, primar al orașului Cricova, municipiul Chișinău, Ana VARZARI, doctorandă la Academie.

În numele conducerii Academiei, prim-prorectorul Andrei Groza a înmânat unui șir de corespondenți activi și foști colaboratori ai ziarului diplome de merit și scrisori de gratitudine.

Cu prilejul acestui eveniment, la Biblioteca științifică a Academiei a fost vernisată o expoziție tematică.

Primul număr al ziarului bilunar ,,Funcționarului Public”, în calitate de supliment al revistei ,,Administrarea Publică”, a apărut în decembrie 1994.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.