Forum - Forum 3

Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova
The modernization of public services in the Republic of Moldova

Vineri, 24.03.2017, 09.30 - 14.00, Academia de Administrare Publicăsala 301


Acasă AAP | Acasă Forum | Forum 1  | Forum 2 | - | Context | Program | Downloads | Platforma de discuții | Resurse internet

Ultima actualizare: 27.03.2017


 

Context

Una dintre funcţiile principale ale administraţiei publice este de a satisface necesităţile generale ale colectivităţii prin crearea unor organisme sociale sau crearea condiţiilor pentru ca acest interes general să fie satisfăcut de agenţi privaţi, organizaţii nonguvernamentale sau populaţie. Această funcție se materializeaza prin furnizarea de servicii publice corespunzatoare nevoilor populatiei.

Serviciile publice constituie o activitate sau un ansamblu de activităţi de interes general şi/sau individual, prestate de o instituţie publică sau de organisme ce fac parte dintr-un ansamblu administrativ, cu scopul satisfacerii nevoilor de interes general. Astfel, autorităţile trebuie să asculte şi să analizeze problemele cu care se confruntă cetăţenii şi să elaboreze soluţii eficiente. Capacităţile şi abilităţile autorităților publice pentru acordarea serviciilor publice cu utilizarea unor metode şi tehnologii noi trebuie dezvoltate. De asemenea, este necesară eficientizarea activităţii administraţiei publice prin corelarea costurilor acesteia cu capacitatea de a produce rezultate calitative.

Prin programul său de activitate pentru perioada 2016-2018, Guvernul şi-a asumat angajamentul să continue eficientizarea administraţiei publice pentru a oferi cetăţenilor servicii la cel mai înalt nivel în conformitate cu practicile democraţiilor europene.

Una dintre cele mai urgente priorităţi ale Guvernului este reingineria serviciilor publice, aceasta fiind, totodată şi o provocare majoră, care necesită regîndirea şi transformarea modelelor tradiţionale de activitate ale autorităţilor şi instituţiilor publice. Sistemul de instituţii publice organizat pe verticală, care activează în limitele stricte ale competenţelor stabilite în cadrul normativ, urmează a fi restructurat într-un sistem unic, în care se vor anula barierele instituţionale, se vor dezvolta legăturile orizontale şi instrumentele de cooperare, care asigură organizarea eficientă a serviciilor publice pentru cetăţeni şi întreprinzători şi utilizarea economă a resurselor administraţiei publice centrale şi locale. Aceasta se impune atît de dezvoltarea rapidă a inovaţiilor tehnologice, cît şi de exigenţele crescînde ale societăţii. Cetăţenii de azi îşi cunosc drepturile tot mai bine, deţin mai multe informaţii despre serviciile publice, şi, prin urmare, au aşteptări şi cerinţe mai mari faţă de nivelul calităţii serviciilor.

Serviciile publice sunt chintesența strategiilor de dezvoltarea locală şi regională. Astfel, o altă prioritate este consolidarea capacităţilor autorităţilor publice locale pentru eficientizarea managementului serviciilor publice, modernizarea mecanismelor de finanţare, fapt ce reprezintă una dintre premisele esenţiale pentru reformarea serviciilor publice, sporind accesibilitatea acestora pentru populaţie, calitatea şi facilitînd integrarea socială.

La etapa actuală anume modernizarea tehnologică este forţa motrice principală a dezvoltării reformei serviciilor publice.

Aceste subiecte vor fi discutate în cadrul celui de-al treilea Forum, Modernizarea serviciilor publice, organizat de către Academia de Administrare Publică, susținută de către proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pe data de 24 martie 2017.

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai misiunilor diplomatice în Republica Moldova, funcționari din cadrul autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai mediului academic, societății civile.

Contacte: Pentru orice întrebări şi sugestii, rugăm să contacţi Aurelia Ţepordei, director al Departamentului Dezvoltare profesională, e-mail: ddp@aap.gov.md, tel.: 0788 84816. 

A se vedea, de asemenea, informatiile privind desfăsurarea Forumului şi transmisiunea video on-line a evenimentului.

 

 

 Program

   

09.30

 

 

Înregistrarea participanţilor

  • Aurel SÎMBOTEANU, Prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar
  • Vasile BÎTCA, Ministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
  • Reprezentant, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
.
.
10.00

Introducere şi cuvânt de salut

. .
10.30

Şedinţă în plen:  Provocări în prestarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

 

Moderator: Aurelia ŢEPORDEI, Director al Departamentului Dezvoltare profesională, Academia de Administrare Publică

Provocări actuale în gestionarea serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale
Violeta TINCU, doctor, Catedra Ştiinţe administrative, Academia de Administrare Publică

Modernizarea serviciilor publice – prioritate a Guvernului
Galina VRANCEANU, consultant principal, Direcția reforma administrației publice, Cancelaria de Stat

Servicii publice locale modernizate și durabile
Petru VEVERIȚĂ, Consultant Național Superior, 
Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)

. .
11.15 Pauză de cafea
. .
11.45

Paneluri de discuții

Sala 301

Panelul 1:  Soluţii de management în prestarea serviciilor publice locale

 

Moderator: Natalia IACHIMOV, Consultant Național, Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)

Aliona TINCĂ, Şef - marketing şi atragerea investiţiilor, S.A. ”Salubritate-Șoldănești”
[Managementul deșeurilor solide în raionul Șoldănești]

Natalia CULEVA, Serviciul economic al Primăriei municipiului Cahul
[Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Cahul]

Ana-Maria VEVERIȚA, IDIS Viitorul
[Servicii publice de calitate - prioritate pentru orice localitate]

 

Sala 310

Panelul 2:  Practici inovative de prestare a serviciilor publice

 

Moderator: Violeta TINCU, doctor, Catedra Ştiinţe administrative, Academia de Administrare Publică
[Practici inovative în gestionarea serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale]

Eugeniu URSU, Director executiv, Centrul de Guvernare Electronică;
Vlad MANOIL, Coordinator reingenerie servicii publice, Centrul de Guvernare Electronică
[Digitizarea serviciilor publice]

Tatiana CRACIUN, specialist în mobilizare comunitară, Proiectul “Energie şi Biomasă”, finanţat de UE şi implementat de PNUD
[Bune practici în domeniul surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice]

 
. .
13.20 Totalizarea lucrărilor atelierelor şi discuție finală
. .
14.00 Prânz comun
 
   

 

Downloads

Context

Program

Şedinţâ în plen:

Panelul de discuții 1:

Panelul de discuții 2: 

 

 

Platformă de discuţii

Introducere: Platforma de discuții este accesibilă tuturor celor interesați de problemele dezvoltării locale și regionale. Participanții la Forum, alte persoane interesate: experți, funcționari, cetățeni sunt invitați să participe la discuții referitor la dezvoltarea regională în Republica Moldova.

Platforma încurajează discuțiile deschise, schimbul de experiență, bunele practici din domeniu.

Cum accesăm platforma? Vă rugăm să completați acest formular (descărcat ca fișier pdf sau ca fișier word) și să-l trimiteți, împreună cu textul, moderatorului platformei de discuții, dnei Aurelia Țepordei (ddp@aap.gov.md). Vă rugăm să scrieți textul în stil politicos. Toate mesajele, comentariile, sugestiile, opiniile vor fi plasate aici, ca fișiere PDF.

 

► Comentarii: 

 

 


 

Resurse internet

Informaţii generale (→ consultați pagina "Resurse Internet")   

 

Servicii publice locale în Republica Moldova
 

1) Cadrul legal și normativ

 

3) Rapoarte, studii

 

4) Literatură științifică (în acces liber, selecție)

 

Bune practici în prestarea serviciilor publice locale
 
1) Abordări generale

 

2) Cooperarea intercomunitară

 

3) Digitizarea serviciilor publice

 

4) Eficienţă energetică şi resurse regenerabile

 

Cooperarea internațională pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale

 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.