Forum 5

Ultima actualizare: 22.06.2021.

 

Agenda

 

PREZENTĂRI

ȘEDINȚA ÎN PLEN:

Angela DUMITRAȘCO. Premisele elaborării noului concept al politicii de dezvoltare regională

Igor MALAI. Noua Strategie Națională de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027

 

PANELUL DE DISCUȚII I: DEZVOLTAREA SOCIAL - ECONOMICĂ ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNILOR:

Tatiana SAVCA. Dezvoltarea social-economică și creșterea competitivității regiunilor

Veaceslav BULAT. Dezvoltarea unei rețele de orașe-poli de creștere regională în calitate de motoare de creștere a competitivității regiunilor

Maria AXENTI. Revitalizarea economică și socială a orașelor mici - componentă a politicii de dezvoltare urbană

Lilian DANILOV. Consolidarea și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică între localități

Veronica BUTNARU. Identificarea și promovarea specializării inteligente în regiuni

 

PANELUL DE DISCUȚII II: SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE ȘI PREVENIREA EXCLUZIUNII

Alexandru MURAVSCHI. Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii

Sergiu TABACARU. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază în regiuni

Vasile VULPE. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în regiuni. Dezvoltarea și promovarea platformelor industriale micro-regionale

Valentina ȚAPEȘ. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunilor la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor

 

PANELUL DE DISCUȚII III: ÎMBUNĂTĂȚIREA INSTRUMENTELOR DE COORDONARE ȘI IMPLEMENTARE A POLITICII NAȚIONALE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ:

Igor MALAI. Consolidarea instituțională a CNCDR în calitate de coordonator strategic inter-sectorial al procesului de implementare a politicii naționale de dezvoltare regională

Maria PRISACARI. Eficientizarea operațională a cadrului de implementare

Lucia UȘURELU. Rolul CRD în procesul de coordonare și planificare a dezvoltării regionale

 

 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.