Specializări/discipline

Lista disciplinelor de studii repartizate în cadrul catedrei

Ştiinţe administrative

pentru anul de studiu 2019 – 2020

 Nr. d/o


Denumirea disciplinei


Numele, prenumele profesorului


Anul de studii, semestrul, programul


1.                   


Administraţia publică centrală


Palihovici Serghei


I, I, AP


2.                   


Administraţia publică centrală


Tincu Violeta


I, I, AP


3.                   


Administraţia publică locală


Tincu Violeta


I, II, AP


4.                   


Managementul funcției publice


Groza Andrei


I, II, AP


5.                   


Managementul funcției publice


Tincu Violeta


I, II, AP


6.                   


Metode și tehnici de cercetare în științele sociale


Șleahtițchi Mihail


I, I, AP


7.                   


Metode și tehnici de cercetare în științele sociale


Șleahtițchi Mihail


I, II, AP


8.                   


Probleme actuale ale științei administrației


Șaptefrați Tatiana


I, I, AP


9.                   


Sisteme politico-administrative comparate


Popovici Angela


I, I, AP


10.               


Sisteme politico-administrative comparate


Tincu Violeta


I, I, AP


11.               


Strategii de dezvoltare durabilă


Șaptefrați Tatiana


I, II, AP


12.               


Teoria şi practica administraţiei publice


Șaptefrați Tatiana


I, I, MG


13.               


Urbanism şi amenajarea teritoriului


Grozavu Nistor


I, II, AP

 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.