Tematica orientativă a tezelor de master

1. Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului în procesul activităţii organelor vamale ale Republicii Moldova
2. Regimul de drept aplicabil funcţiei publice
3. Transpunerea politicilor anticorupție în sistemul juridic al Republicii Moldova
4. Reglementarea juridică a statutului persoanei în Republica Moldova
5. Reglementarea juridică a dreptului la timpul de odihnă în legislaţia Republicii Moldova
6. Contractul individual de muncă ca mijloc de garantare a drepturilor salariaţilor
7. Modalităţi de dobândire a cetăţeniei
8. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – unica autoritate de jurisdicţie constituţională
9. Procedura de soluţionare a litigiilor de muncă
10. Dreptul la libera circulaţie
11. Cadrul legal al responsabilității bugetar-fiscale a administrației publice
12. Garantarea dreptului fundamental la ocrotirea sănătăţii prin sistemul de asigurări de asistenţă medical
13. Reglementarea juridică a muncii conducătorilor de unităţi şi a membrilor organelor colegiale
14. Colaborarea statelor în combaterea criminalităţii internaţionale
15. Răspunderea juridică a procurorilor
16. Răspunderea juridică a judecătorilor
17. Elementele regimului juridic al funcţiei publice în Republica Moldova
18. Constituţia Republicii Moldova din perspectiva integrării europene
19. Reglementarea juridică a activităţii serviciului fiscal de stat prin prisma procesului de integrare europeană
20. Diagnoza şi combaterea corupţiei în cadrul administraţiei publice în Republica Moldova
21. Reglementări juridice privind controlul vamal ulterior în Republica Moldova
22. Registrul bunurilor imobile
23. Accesibilitatea la ocuparea funcţiei publice în Republica Moldova
24. Serviciul public ca mecanism de realizare a funcţiilor statului
25. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electorale
26. Contenciosul electoral
27. Asigurarea constituţională a egalităţii de gen
28. Constituţia Republicii Moldova – izvor fundamental al sistemului de drept naţional
29. Garanţii procesuale generale acordate minorilor la faza urmăririi penale
30. Reglementarea juridică a activităţii mass-media în procesul electoral
31. Controlul de legalitate al actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale din Republica Moldova
32. Regimul juridic al transpunerii conceptului de e-Guvernare în sistemul administrării actelor de stare civilă
33. Sistemul electoral al Republicii Moldova: tendinţe şi perspective
34. Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate
35. Regimul constituţional parlamentar (studiu comparat)
36. Monitorizarea controlului de legalitate a actelor administrative emise de autorităţile publice locale, de către Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova
37. Raporturile dintre Guvern şi Parlament
38. Aplicarea dreptului - formă specifică de realizare a dreptului
39. Reglementări juridice privind protecţia socială a familiilor cu copii
40. Competenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.