Tematica tezelor de master

Disciplina: Migrația internațională și diaspora

Diaspora ca actor al relațiilor internaționale.

Implicații naționale ale relației migrație- dezvoltare.

Impactul politicii migraționale asupra revenirii emigranților.

Procese migraţionale contemporane în contextul globalizării.

Instituţiile internaţionale specializate în domeniul migraţiilor.

Migraţiile şi gestionarea remitenţelor muncitorilor migranţi.

Modelele de integrare culturală a migranţilor în societăţile de destinaţie.

 

Disciplina: Politici ale Uniunii Europene

Parteneriatul Estic şi impactul acesteia asupra Republicii Moldova.

Realizarea proiectelor comunitare în Republica Moldova: eficienţă şi probleme.

Republica Moldova şi Consiliul Europei: evoluţia relaţiilor.

Provocări privind realizarea politicii de extindere a UE.

Brexit-ul și politica de extindere a UE.

Uniunea Europeană în calitate de actor global.

Ascensiunea partidelor eurosceptice și radicale în Uniunea Europeană.

 

Disciplina: Guvernanța europeană

Provocări ale guvernanței UE la etapa actuală.

Realizarea guvernanței multinivel în UE.

Provocări privind realizarea politicii de extindere a UE.

Brexit-ul și politica de extindere a UE.

Uniunea Europeană în calitate de actor global.

Ascensiunea partidelor eurosceptice și radicale în Uniunea Europeană.

 

Disciplina: Comunicare politică

PR-ul politic ca management de imagine.

PR-ul politic ca management al opiniei publice.

Evoluția marketingului politic în Republica Moldova.

Resursele PR-ului  şi ale publicităţii politice în alegerile parlamentare 2014.

Comunicarea persuasivă şi propaganda în viaţa politică a  Republicii Moldova.

 

Disciplina: Culturi și civilizații europene

Cooperarea Republicii Moldova  cu UE în domeniul culturii, ştiinţei şi învăţământului.

Evoluţia politicii culturale în Republica Moldova în contextul relaţiilor internaţionale.

Locul şi rolul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei în Republica Moldova.

Criza identităţii culturaleîn era globalizării.

Viitorul civilizaţiei românești din perspectiva integrării în cultura europeană şi universală

Criza valorilor culturale în Republica Moldova în contextul globalizării.

Contribuţia dacică la patrimoniul cultural și de civilizaţie al antichităţii europene.

 

 

Disciplina: Clivaje culturale și civilizaționale în spațiul european

Tabloul conceptual şi ştiinţific al lumii în cultura şi civilizaţia Europei Occidentale.

Particularităţile dezvoltării culturii şi civilizaţiei europene în sec. al XX-lea.

Specificul dezvoltării culturii şi civilizaţiei europene în sec. al XX-lea.

 

Disciplina: Protocolul, ceremonial și etichetă diplomatice

Rolul protocolului şi ceremonialului diplomatic în viaţa politică a Republicii Moldova

Protocolul oficial al  Republicii Franceze-constituire, evoluție  și actualitate

Protocolul oficial al SUA  la etapa actuală

Ceremonialul de stat: evoluţie, semnificație şi actualitate

Diplomația economică a Republicii Moldova de după independență  și până la etapa actuală

Protocolul  țărilor Uniunii Europene: diferențe și trăsături comune

Recepţii diplomatice –modul de organizare și semnificația lor,

Ceremonialul diplomatic – mijloc de comunicare internațională

Disciplina: Sociologia relațiilor internaționale

Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre în noul context geopolitic

Refugiații -  o problemă a comunității internaționale

Statutul de neutralitate în contextul relaţiilor internaționale

Evoluţia conceptului de securitate naţională în contextul globalizării

 Riscuri si ameninţări la adresa securităţii statelor la începutul secolului XXI

Terorismul - factor de risc major la adresa securităţii statelor

Promovarea intereselor naţionale ale Moldovei în condiţiile integrării europene

Rolul NATO în managementul crizelor si prevenirea conflictelor

Politica de securitate a Chinei în actualul context internaţional

Componenta militară a managementului crizelor

 Managementul crizelor în spaţiul geopolitic al Mării Negre

Terorismul – ameninţare la adresa securităţii europene

 Mecanismele Uniunii Europene pentru soluţionarea crizelor si conflictelor

Organizaţii internaţionale si implicarea acestora în soluţionarea conflictelor

Componentele constitutive ale ONU cu atribuţii în gestionarea crizelor si conflictelor

Cultură şi conflict în relaţiile internaționale.

Disciplina: Servicii diplomatice

Activitatea misiunilor diplomatice ale R. Moldova în dezvoltarea relaţiilor politice cu ţările de reşedinţă: realizări şi  probleme.

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova ca instrument de realizare a interesului naţional al  Republicii Moldova.

Activitatea misiunilor diplomatice a Republicii Moldova privind promovarea imaginii tării peste hotare.

Dimensiunea economică şi cultural-educativă a activităţii m/ diplomatice: probleme de eficientizare.

Probleme actuale ale eficientizării activităţii misiunilor diplomatice ale R. Moldova.

Activitatea reprezentanţelor  diplomatice ale Republicii Moldova în organismele internaţionale: ONU, OSCE, NATO,  Uniunii Europene, Consiliul Europei  – la alegere.

Activitatea misiunilor diplomatice ale R. Moldova pentru protejarea cetăţenilor moldoveni aflaţi în ţările de reşedinţă: realităţi şi probleme.

Misiunile diplomatice ca instrument de realizare a politicii externe a statelor: modalităţi de înfiinţare şi activitate.

Probleme actuale ale perfecţionării activităţii MAEIE al R. Moldova.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.